↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

69 19 57 00

Besøksadresse

Viksletta 169
1789 BERG I ØSTFOLD
  1. Beskrivelse

Transportbedrift med innkjøring av livdyr til Nortura, krokbilkjøring og semitrailer.

Bedriften har i dag 18 ansatte og totalt 13 lastebiler.
I samarbeid med Jan Krogh har ansvaret for innkjøring av livkylling til Norturas anlegg ved Hærland.
I tillegg transporterer vi frysevarer, stenmasser, korn o.l. i  Østfold, Akershus, Oslo og Vestfold.

Bedriften har lokal tilhørighet i Rakkestad- og Halden-området og kjenner nærmiljøet i disse områdene svært godt.
Kontoret ligger i Halden, mens lastebilene har i base i Rakkestad med verksted og vaskehall.