↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

69 22 66 00

Besøksadresse

Industriveien 8
1890 RAKKESTAD
  1. Beskrivelse

RAUSE (Rakkestad Utviklingssenter AS) har som målsetting å være en lokal tilbyder av tjenester til NAV, fylkeskommunen og Rakkestad kommune der det er behov for tilrettelegging, veiledning og opplæring av personer med et økt behov for oppfølging.
Her hos oss skal arbeidet bidra til å utvikle ressurser hos den enkelte deltaker gjennom kvalifisering og tilrettelagte diverse oppgaver. Tiltaksdeltakerne kan da yte arbeidsinnsats basert på egne forutsetninger.
Vi er tiltaksarrangør av VTA (varig tilrettelagt arbeid), statlige og kommunale plasser.
Bedriften er godkjent som opplæringsbedrift for lærekandidater.
 
Dette er vår VISJON
Vår bedrift skal favne alles behov for et tilrettelagt arbeid og opplæring, og være våre samarbeidspartneres og deltakeres førstevalg.
 
Her på RAUSE utføres en rekke oppdrag og tjenester for distriktets næringsliv. Vår målsetting er å gi våre kunder utvidede muligheter, og bedre lønnsomhet.
Nye arbeidsoppgaver er høyt prioritert og vi arbeider kontinuerlig med å utvikle oss.
Bedriften er organisert som et aksjeselskap med Rakkestad kommune som største aksjeeier. I tillegg er Idun, Pettersen El.installasjon og Helgesen tekstil medeiere. Hos oss er det ikke aksjeutbytte, og et eventuelt overskudd skal tilbakeføres til bedriften til beste for brukerne.
Vinteren 2017 er ca 50 personer tilknyttet bedriften.
 
For mer info kontakt; Daglig leder Birger Ødegård tlf: 47607291

ÅPNINGSTIDER
RAUSE AS ( Industriveien 8 )
Mandag til fredag 0745-1515
Tekniske Hjelpemiddel Administrasjon ( Industriveien 8 )
Mandag til fredag 0800 -1500
Bruktbutikken  RAUSE REBRUK ( Industriveien 7 )
Mandag til fredag 0900-1430