↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

69 22 65 00

Besøksadresse

Grenseveien 2
1890 RAKKESTAD
  1. Beskrivelse

Velkommen til Rakkestad Energi AS

Rakkestad Energi AS er et nettselskap.

Vi står for drifting og vedlikehold av strømnettet i Rakkestad Kommune. 

Det omfatter både høyspenningsnettet som overfører strømmen, og lavspentnettet som fordeler strømmen til den enkelte kunde. 

Nettvirksomheten omfatter ca. 4600 målepunkter innenfor kommunen.

Vi holder til på industriområdet i Rakkestad sentrum, og er til sammen 13 ansatte

 

Våre eiere er Rakkestad kommune med 67 % og Elvia AS med 33%