Denne hytta fikk politikerne til å be om en gjennomgang av tidligere saker

Knut-Magne Bjørnstad (Ap) mente det kunne se ut som politikerne viser mistillit til administrasjonen når de ber rådmannen lage en oversikt over tidligere hyttesaker i LNF-områder for å vurdere om likhetsprinsippet er overholdt.