Vi i Degernes Idrettslag vil på det sterkeste beklage de unge dommernes opplevelse av den omtalte kampen.

Vår styreleder har vært i kontakt med en av dommerne fra det aktuelle dommerparet, motstanders lagledelse, arrangør, hallansvarlig, Håndballforbundet region Øst og politiet for å hjelpe til og oppklare eventuelle misforståelser. 

Entusiasme er bra, og vi i Degernes Idrettslag applauderer positiv entusiasme, men i kampens hete kan den oppleves negativt, og det er kanskje det som har skjedd her. I denne saken, som i de fleste andre, har man forskjellig oppfatning av hva som har skjedd. Så også i dette tilfelle.

Svar til Truls Knudsen sitt intervju vedrørende oss foreldrene på tribunen i G13-kampen 

Vi respekterer det unge dommerparets opplevelse av situasjonen, noe vi beklager. Samtidig kjenner vi oss absolutt ikke igjen i beskrivelsen av den, slik den fremstår i media. Vi har FULL tillit til at alle våre representanter, det være seg trenere, spillere eller supportere representerer oss på en verdig måte.

Degernes Idrettslag tar sterk avstand fra hets i enhver form og vil fortsette å jobbe for idrettsglede, samhold og respekt og vil alltid å ha fokus på dette. I tillegg vil vi ha fokus på en uskyldig part i saken, som opplever den veldig belastende og det er våre flotte representanter på gutter 13.