Bridge: Resultater fra fjerde kveld av juleturneringen