Se søkerlisten her – disse vil få fart på bredbåndutbyggingen

I slutten av oktober lyste Rakkestad kommune ut en stilling som prosjektleder for bredbåndutbygging. I alt har seks personer søkt på stillingen.