De skal delta i sluttspillet som det foreløpig ikke er satt noe tid og sted for.

– Vi er veldig fornøyd med at så mange lokale lag gikk videre. Fire av 60 totalt påmeldte lag er bra. Men det beste var at arrangementet gikk som smurt. Vi koste oss og fikk mange gode tilbakemeldinger, sier Odd Graarud i Carpet Bowls Rakkestad.

Tre av Rakkestad-lagene som gikk til sluttspillet ble gruppevinnere i Rakkestadhallen. Det var:

Rakkestad 1 med: Bjørn-Egil Fladland, Erling Aaserud, Unni Bergsland og Odd Graarud.
Rakkestad 2 med: Torhill Arnesen, Anne-Sofie Kartnes, Reidun Ringsby og Bjørn Åge Larsen.
Rakkestad 6 med: Bjørn Johansen, Leif Ramstad, Roger Torper og Bjørn Arild Isebakke.

I tillegg gikk et av Rakkestad-lagene videre som beste gruppetoer.

Det var Rakkestad 4 med: Randi Solbrekke, Rannveig Kristiansen, Synnøve Paulsen og Oddbjørn Trindborg.