– Å bo som dere gjør i Rakkestad, blir stadig mer attraktivt

Frank Pedersen i Byggmesterforbundet merker seg at flere er villig til å ofre nærhet til sentrum for hus og hage.