Får ikke bygge hus på to etasjer på Holøsåsen

En grunneier ønsker å bygge et nytt hus på to etasjer på en flat tomt i Holøsåsen, noe som bryter med reguleringsbestemmelsen. Naboer og kommunen mener også at det planlagte husets utforming bryter med eksisterende bebyggelse i området.