Black­box, dans, tea­ter og ki­no­sal. Det­te vil kom­mu­nen bru­ke spil­le­mid­ler på

Rak­ke­stad kom­mu­ne vil søke om 4,3 mil­li­o­ner kro­ner i spil­le­mid­ler til tre kul­tur­til­tak.