Se hvordan praktbygget blir når det er ferdig

Centrumsgården står midt i en storstilt oppgradering. Men allerede før det er ferdig kan du se hvordan bygget vil fremstå.