Kun en veggplakat overlevde rivingen av Degernes helse- og velferdssenter - se bilder av ruinene

20. november 2018, kl. 04:30

Rakkestad-firmaet Arco Entreprenør AS har vellykket revet Degernes helse- og velferdssenter. Det vil koste Rakkestad kommune 1,2 millioner kroner å rive Degernes helse- og velferdssenter. Kommunestyret vedtok i desember 2017 at Degernes helse- og velferdssenter skal rives og at området skal omdisponeres til boligformål.