Her har beveren laget demning kloss inntil fylkesveien

Kloss inntil Vestre Rødenessjøveien i Marker har en bever laget et imponerende byggverk. Antall bevere er i voldsom fremgang i grensebygda.