Startet nytt tilbud for å redde bygdas innbyggere i en travel hverdag – det ble fulltreffer

Kreativiteten bobler om kapp med grytene hos Best Degernes.