Ber rakstingene melde ifra hvis de kommer over denne svartelistede planten

Planten er svartelistet og vurdert å utgjøre en svært høy økologisk risiko.