Vi har skolebarn som ikke får levert lekser, bønder som ikke får meldt inn slaktet sitt og næringsdrivende som ikke får kontakt med kundene sine. Alt slikt skjer digitalt i 2019, men alt stopper når nettet butter.

Rakkestad kommune må ta et større ansvar for å sikre godt nett til alle våre innbyggere. Vi er flere år på etterskudd med dette arbeidet. Vi i Senterpartiet skal bidra med mer lokalt trykk overfor Telenor og andre bredbåndsleverandører, men det må også gjøres grep fra regjeringens side.

Senterpartiet står bak begrepet «digital allemannsrett», som sikrer hundre prosent dekning av høyhastighetsbredbånd til landets husstander.

Senterpartiet vil:

  • Sikre hele landets befolkning tilgang til raskt bredbånd (minimum 100 mbit/s symmetrisk bredbåndskapasitet) og innføre offentlig leveringsplikt for bredbånd i de områder hvor det ikke er grunnlag for kommersiell utbygging.
  • Gi fylkeskommunene som regionale utviklingsaktører hovedansvaret for å sikre full bredbåndsdekning, med sterk statlig finansiering for å nå målene.

«Nærhet til tjenester» handler ikke bare om et godt tjenestetilbud der du bor. Det handler også om at du kan jobbe i ditt eget nærmiljø med digital tilgang til kunder og samarbeidspartnere.

Rakkestad Senterparti er villig til å bruke kommunale ressurser for å få forgang i utbyggingen bredbånd i hele Rakkestad.