10.000 mennesker kom i fjor – i år gjør de en liten endring

Festdagene tar over Momarken i helgen. Arrangøren håper å gjøre det minst like godt som i fjor.