Ba om ny uttalelse om den 3 meter brede stien. Dette svarte fylkesmannen

Rakkestad kommune får ikke uten videre lov å bygge 3 meter bred sti til Frønesjøen.