Informerer om trykkavløp

Trykkavløpssystem: Tollef Lund og Hans Tøger Holmsen har tatt initiativet til å få koblet seg på det kommunale VA-nettet. Frank Tore Olsen i Pöyry Norway as styrer prosjektet og Espen Jordet i kommunen håper flere vil gjøre det samme. Arkivfoto

Trykkavløpssystem: Tollef Lund og Hans Tøger Holmsen har tatt initiativet til å få koblet seg på det kommunale VA-nettet. Frank Tore Olsen i Pöyry Norway as styrer prosjektet og Espen Jordet i kommunen håper flere vil gjøre det samme. Arkivfoto

Onsdag 14. mars er det informasjonsmøte om avløpsløsninger i Rakkestad.

DEL

Rakkestad kommune har jobbet over flere år med å pålegge alle som ikke er påkoblet offentlig avløpsanlegg å oppgradere avløpsanlegg til godkjent rensegrad i forhold til forurensningslovverket som ble strammet inn, forklarer teknisk sjef Espen Jordet i Rakkestad kommune.

Rakkestad Avis skrev i 2016 om et privat initiativ hvor nesten 100 husstander i Rakkestad planlegger å legge et vann- og trykkavløpssystem som kan kobles på det kommunale VA-nettet. De har dannet Rakkestad vann- og avløp. I styret sitter Runar Kopperud, Tore Torp, Anders Melleby Fremmerlid, Richard Pettersen og Hedi Gnolden, Tollef Lund og Hans Tøger Holmsen. Ved å danne et selskap får de tilbake momsen.

For mange er det en gulrot at man samtidig kan få kommunalt vann og lagt inn fiber.

Åpent for alle

Onsdag 14. mars holder de et infomøte i festsalen i kulturhuset.

– Møtet gjelder for alle som tenker på det samme. Alle kan komme. Det er ikke noen begrensning til sentrum. Det kommer en person fra Halden dataservice som forteller om fiber, rådgivende ingeniør Frank Tore Olsen i Pöyry Norway AS forteller om prosjektering av anlegg og Simen Moe snakker om økonomi. Han har vært leder for et lignende prosjekt i Rokke i Halden, forteller Tøger Holmsen.

– Det er tatt et privat initiativ for å se på muligheten til å koble seg på det offentlige anlegget. Kommunen har sittet på sidelinjen og vært positive og gitt utsettelser til dette prosjektet er avklart, sier Jordet.

Kommunen positiv

Kommunen ønsker helst slike løsninger slik at man slipper punktutslipp som man får med de små anleggene.

– Det er fremtidsrettet i forhold til økte utslippskrav i fremtiden, mener Hans Tøger Holmsen.

– Den beste løsningen er å koble seg til det kommunale anlegget. Men det er en kostnadsbit her. Det er en avveining, sier Jordet.

– Det koster en del, men det gir også en verdiøkning på huset, innvender Tøger Holmsen.

Det er kun et par steder i Rakkestad det er trykkavløpsledning. I dag er kun 4.500 koblet til det kommunale anlegget som har stor uutnyttet kapasitet.

Artikkeltags