Mange kom for å høre på Asbjørn Hansen fortelle om sitt liv som etterforsker

Av