Utdelingen skjedde 6. april på Fredriksten festning i Halden, og var et ledd av en storstilt markering for Forsvaret. På denne dato for 40 år siden var den første Norske avdeling på plass i Sør-Libanon. Siden har over 22000 nordmenn tjenestegjort i det som kaltes UNIFIL, Unitet Nation Interim Force in Lebanon. En interimsstyrke som ble «fast» i 20 år. På jubileumsdagen 6/4 fikk 2300 personer medalje samtidig på 32 ulike steder i Norge. De fire fra Rakkestad fikk medalje under en enkel, men stilfull seremoni, i Det Store Kruttårn på Fredriksten festning av Oberst Dag Strømsæther, sjef festningsverkene i Østfold.

De 4 var;

Gunnar Nylænde tjenestegjorde i NMC, Normaintcoy, verkstedkompaniet som formann på kjøretøyverkstedet. Han var der i to perioder, 6 md. fra okt. 81 og 6 md. fra mai 84. NMC lå i byen Tibnin.

Johan Skammelsrud tjenestegjorde i Nordbatt, trentroppen som sjåfør på M6. Han var der i 6 md. fra mai 85. Hovedkvarteret for Norbatt var i Ebel El Saqi.

Finn Arild Bækgaard Nilsen tjenestegjorde i Norbatt, mekanisert utrykningstropp (Mek-tropp) som vognfører. Han var det i to perioder ett år fra okt. 87 og 6 md. fra mai 89.

Hans Jørgen Fagereng, NMC, som verkstedoffiser i to perioder, ett år fra mai 89 og ett år fra mai 92. Har også tjenestegjort i Bosnia i ett år fra 1998.