Arrangement som er rettet mot personer i risikogrupper skal avlyses

Gir pålegg: Folkehelserådgiver Astrid Rutherford skjerper kommunens tiltak mot smitte av korona-viruset,

Gir pålegg: Folkehelserådgiver Astrid Rutherford skjerper kommunens tiltak mot smitte av korona-viruset, Foto:

Kommuneoverlegen skjerper korona-tiltakene - nå gir hun pålegg.

DEL

Arrangement som er rettet mot risikogrupper skal avlyses, etter pålegg fra kommuneoverlege Astrid Rutherford i Rakkestad kommune. Det er første gang kommuneoverlegen går ut med et slikt pålegg i forbindelse med korona-viruset.

Risikogrupper defineres av folkehelseinstituttet som personer over 65 år, personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon) Personer som røyker har mulig også en høyere risiko for alvorlig forløp av koronavirus-sykdommen.

Videre ber kommuneoverlegen arrangører med samlinger over 100 personer å gjøre en risikovurdering.

Treninger og kamper i hall eller utendørs går som vanlig, men med visse restriksjoner. Dette skriver kommunen:

Covid-19-viruset (korona) spres i stor fart. Det er få helt klare og konkrete tiltak og pålegg som er gjort, men mange anbefalinger og vurderinger. Rakkestad kommune har selv tatt et aktivt standpunkt ift arrangementer og stengt kulturhuset og familiesenteret samt bad, kino og bibliotek. Dette er fulgt opp av andre lag, foreninger og arrangører med egne tiltak. I denne artikkelen presenterer vi de til enhver tid siste råd og anbefalinger fra Rakkestad kommune til lag, foreninger og arrangører. Vår oppfordring er at hver enkelt gjør sine egne vurderinger.

Arrangementer

Folkehelseinstituttet anbefaler å avlyse eller utsette alle innendørsarrangementer med 500 eller flere personer (inkludert deltagere, utøvere og publikum).For arrangementer over 100 personer må det gjøres en risikovurdering. Rakkestad kommune kan kontaktes for råd. Små, lokale arrangement hvor et begrenset antall mennesker møter (under 30 personer), og hvor arrangør har god oversikt over hvem som deltar, kan gå som planlagt. Vi ber om at arrangør har dialog med deltakere i forkant for å sikre at personer som kommer er friske ( ikke har symptomer på luftveisinfeksjoner), og ikke potensielle smittebærere ( vært i områder med høy smittespredning eller er i karantene) Alle arrangement som er rettet mot grupper som er risikoutsatte for koronasmitte i Rakkestad skal avlyses etter pålegg fra kommuneoverlegen. Risikogrupper defineres av folkehelseinstituttet som:Eldre personer (>65 år)Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom), diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk (hypertensjon)Personer som røyker har mulig også en høyere risiko for alvorlig forløp av koronavirus-sykdommen

Treninger og kamper

Treninger og kamper i hall eller utendørs går som vanlig. Personer med symptomer på luftveisinfeksjoner skal ikke delta. Kamper der man forventer over 100 personer tilsammen må avklares med kommunelegen.Ikke drikk av samme drikkeflaske.Unngå nærkontakt, håndhilsning, high five, klemmer og kos mm. Så godt det lar seg gjøre bør avstanden være 1 meter.Mat og drikke bør ikke selges.Vi understreker igjen betydningen av god hygiene og nødvendigheten av at alle tar et felles ansvar for å ikke eskalere en allerede krevende situasjon.Det er det enkelte lag, forening og arrangør som selv må ta avgjørelsen, basert på nasjonale råd og føringer og anbefalingene over.

Artikkeltags