Har redusert fra 120 til 90 ansatte på ett år – varsler ytterligere kutt i staben

For et år siden var det rundt 120 ansatte i Delta-gruppen. Innen året er omme kan antallet være nede i nærmere 50.