Folkehelseinstituttet har åpnet for at personer på 80 år og eldre, som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det. Dosen kan gis tidligst fire måneder etter siste oppfriskningsdose. En ny dose nå vil ikke nødvendigvis utelukke et behov for ytterligere oppfriskningsdose til høsten når smitten forventes å øke.

Rakkestad kommune har satt opp drop-in følgende dager:

  • 10.05.22 kl. 10–12
  • 24.05.22 kl. 10–12
  • 14.06.22 kl. 10–12
  • 05.07.22 kl. 10–12

Tilbudet gjelder også for de som fyller 80 år i løpet av året.

– Enkelte personer med alvorlig svekket immunforsvar tilbys flere oppfriskningsdoser. I tilfeller hvor behandlende lege (spesialist eller fastlege) vurderer at det er behov for ytterligere doser utover de 4 som allerede er anbefalt til personer med alvorlig svekket immunforsvar, bør det dokumenteres i form av et brev som kan medbringes til det kommunale vaksinasjonstilbudet om ikke vaksinen tilbys på sykehuset, står det på Rakkestad kommune sin hjemmeside.

Vaksinasjonstilbudet ved vaksinesenteret gjelder timebestilling og drop-in på datoene oppgitt over.

– Vaksinesenteret ber innbyggere være oppmerksomme på datoene og planlegge i god tid dersom de ønsker koronavaksine i forbindelse med reise i sommer, oppfordres det videre om.