Rakkestad Avis fikk nylig inn et anonymt tips angående mulig forurensing av Holøsbekken i Os. Deler av bekken kan ses fra Eidsbergveien, rett ved en pumpestasjon. Da vi oppsøkte stedet for å ta bilder av bekken, var det tydelig spor av noe som lignet kloakk.

Tett kloakkledning

Espen Jordet, kommunalsjef for areal og infrastruktur i Rakkestad kommune, kunne fortelle at dette var helt ukjent for ham da han fikk tilsendt bildene, men tok raskt kontakt etter å ha undersøkt saken.

- Det stemmer at det har vært en kloakklekkasje. Det skyldes en tett kloakkledning i nedkant av Holøsåsen boligfelt. Dette har medført at kloakken har gått i et overløpsrør som renner ut i Holøsbekken. Overløpet er rett ved pumpestasjon nummer ni, konstaterer Jordet, og tilføyer:

- Dette er noe som dessverre kan skje av og til, selv om det ikke er ønskelig. Heldigvis dreier det seg som oftest om korte perioder før problemene blir oppdaget, og etter det vi kan se gjelder det også i dette tilfellet.

- Har vært i bekken med spylebil

Holøsbekken renner ut i Rakkestadelva, men Jordet forsikrer at kloakklekkasjen ikke vil få noen konsekvenser for verken drikkevann eller andre områder.

- Så fort kommunen ble klar over problemet rykket vi ut for å finne feilen. Det tette røret er nå åpnet, og vi har vært i bekken med spylebil for å rydde opp alt som var synlig. Det er forholdsvis rask utskylling i bekken, så eventuelle rester vil forsvinne med bekkevannet og tynnes ut. Dette vil ikke få noen konsekvenser av betydning, og alt skal nå være i sin skjønneste orden, påpeker Jordet.

Kommunalsjefen har en klar oppfordring til bygdas innbyggere.

- Det er bra at avisa blir kontaktet, men jeg vil oppfordre folk til å ta melde fra til kommunen også. Veldig ofte er det vi som har mulighet til å gjøre noe med problemet eller å rette en henvendelse til riktig instans, fastslår Jordet.