Anmeldte haldenser for barneovergrep etter gjensyn på kristen konferanse

Da han etter flere år møtte sin egen overgriper blant barn på en kristen konferanse i en Østfold-by, bestemte mannen seg for å fortelle sin historie til politiet.