Andre Miguel (18) fra Rakkestad ber nabokommunen ta grep i kampen mot rasisme og diskriminering

– Bakgrunnen for at jeg ønsker å si litt om dette er fordi jeg er elev på en videregående skole i Sarpsborg. På en skole med mangfold hvor det er elever med ulike nasjonaliteter. Jeg ser på nært hold hva den negative utviklingen i Sarpsborg gjør med unge mennesker, og det er noe vi må få en slutt på.