Aktor, forsvarer og dommere fikk påvist korona-smitte etter rettssak

Til tross for mange og strenge smitteverntiltak, ble de fleste aktørene som var fysisk til stede korona-smittet i forbindelse med en straffesak i Sarpsborg tingrett for to uker siden.