- Å holde hodet klart alltid er en utfordring. Før var det mange til å dele på oppgavene på gården

Anlaug Wennevold fra Rakkestad er HMS-rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Øst. Hun sier det skjer for mange ulykker med traktor.