9.klassinger snakket med tidligere militærsjef fra USA

Onsdag fikk 9B på Rakkestad ungdomsskole en engelsktime utenom det vanlige. Plutselig dukket tidligere oberst, Timothy Holtan, opp på storskjermen i klasserommet.